TỔNG QUAN TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN

Thị trường lao động Đài Loan là một trong các thị trường trọng điểm của khu vực Đông bắc Á tiếp nhận lao động Việt Nam. Thị trường lao động Đài loan chính thức tiếp nhận lao động Việt Nam bắt đầu từ năm 1999. Trải qua 14 năm, quy mô lao động Việt Nam […]

10/10/2017 Quản Trị

Xem thêm