Nhật Bản

Nhật Bản

Thực tập sinh đơn hàng 1 năm về nước CÓ THỂ XIN visa kỹ năng đặc định không?

𝟏. 𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀? “Visa kỹ năng đặc định là dạng visa TTS mới mà chính phủ Nhật Bản mới ban hành đầu năm 2020 cho phép người lao động có tay nghề có thể ở lại Nhật làm việc trong thời gian dài hơn thay vì hợp đồng 3 năm, […]

25/03/2020 Quản Trị

Xem thêm

Thực tập sinh về nước trước hạn tham gia chương trình visa kỹ năng đặc định được không?

𝟏. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐓𝐓𝐒 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡Thời gian làm việc bên Nhật không vi phạm pháp luật Nhật Bản, không vi phạm các quy định của công ty TTS về nước đúng hạn Chưa từng xin visa tị nạn Thi đỗ kỳ thi đánh […]

25/03/2020 Quản Trị

Xem thêm

Đang là TTS năm 2 ở Nhật thì có thể CHUYỂN SANG visa kỹ năng đặc định không?

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡, đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐮̉ 𝟐 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲: Đ𝐚̃ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝟑 𝐧𝐚̆𝐦. Đ𝐨̂̃ 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭. Như vậy chỉ sau khi HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TTS thì bạn […]

25/03/2020 Quản Trị

Xem thêm

Đối tượng nào đủ tư cách dự thi tay nghề KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH TOKUTEI

𝐒𝐚̆́𝐩 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐊𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢. 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐚̃𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐱𝐞𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐨𝐤𝐮𝐭𝐞𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞́ Trong các kỳ thi ở Nhật Bản, người đủ tư cách dự thi là người lưu trú trung hoặc […]

25/03/2020 Quản Trị

Xem thêm

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay