Tin tức

Cẩm Nang XKLĐ

Thực tập sinh về nước trước hạn tham gia chương trình visa kỹ năng đặc định được không?

𝟏. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐓𝐓𝐒 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡Thời gian làm việc bên Nhật không vi phạm pháp luật Nhật Bản, không vi phạm các quy định của công ty TTS về nước đúng hạn Chưa từng xin visa tị nạn Thi đỗ kỳ thi đánh […]

25/03/2020 Quản Trị

Xem thêm

Đang là TTS năm 2 ở Nhật thì có thể CHUYỂN SANG visa kỹ năng đặc định không?

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡, đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐮̉ 𝟐 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲: Đ𝐚̃ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝟑 𝐧𝐚̆𝐦. Đ𝐨̂̃ 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭. Như vậy chỉ sau khi HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TTS thì bạn […]

25/03/2020 Quản Trị

Xem thêm

Đối tượng nào đủ tư cách dự thi tay nghề KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH TOKUTEI

𝐒𝐚̆́𝐩 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐊𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢. 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐚̃𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐱𝐞𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐨𝐤𝐮𝐭𝐞𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞́ Trong các kỳ thi ở Nhật Bản, người đủ tư cách dự thi là người lưu trú trung hoặc […]

25/03/2020 Quản Trị

Xem thêm

Thực tập sinh kỹ năng có được phép tham gia kỳ thi kỹ năng (Visa Kỹ năng đặc định) KHÔNG?

𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚̀𝐲. 𝐕𝐚̣̂𝐲 ” 𝐭𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐡𝐞̂́𝐭 𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐲̃ […]

25/03/2020 Quản Trị

Xem thêm

Bạn đã biết gọi điện thoại từ Việt Nam sang Nhật Bản chưa? Mã vùng điện thoại tại Nhật Bản

Làm thế nào để gọi điện từ Việt Nam sang Nhật Bản? Đây là một trong những thắc mắc mà nhiều người thân của các bạn đang làm việc tại Nhật Bản. Vì vậy Vinamotor sẽ hướng dẫn các bạn cách gọi điện từ Việt Nam sang Nhật Bản trong bài viết này. Bạn đã biết cách […]

24/11/2019 Quản Trị

Xem thêm

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay