Trung Đông

Tin tức

THÀNH LẬP BAN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ả RẬP-XÊ ÚT

Nhằm góp phần ổn định việc cung ứng lao động sang thị trường Ả rập Xê út, đặc biệt là lao động giúp việc gia đình, ngày 06 tháng 10 năm 2017 Chủ tịch Hiệp hội đã ký các Quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và bổ nhiệm […]

25/10/2017 Quản Trị

Xem thêm

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay