Cẩm Nang XKLĐ

25/03/2020

Thực tập sinh kỹ năng có được phép tham gia kỳ thi kỹ năng (Visa Kỹ năng đặc định) KHÔNG?

𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢.
𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚̀𝐲.
𝐕𝐚̣̂𝐲 ” 𝐭𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐡𝐞̂́𝐭 𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?” Đ𝐨̣𝐜 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐚̂𝐮 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲
1. Thực tập sinh kỹ năng có được phép tham gia kỳ thi kỹ năng (Visa Kỹ năng đặc định) KHÔNG?
Câu trả lời là “CÓ” được phép!
𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨́ 𝐧𝐞̂𝐮
“Tuy nhiên trừ những người liệt kê dưới đây. Cần lưu ý rằng cho dù những người này dự thi các kỳ thi ở Nhật Bản và thi đỗ nhưng vẫn KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ “NGƯỜI THI ĐỖ” khi thẩm định hồ sơ xin cấp phép lưu trú.
(𝐚) 𝐃𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢̣ 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐡𝐨̣𝐜
(𝐛) 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧
(𝐜) 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐫𝐮́ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐫𝐮́ “𝐇𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 (𝐱𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢̣ 𝐧𝐚̣𝐧)”
(𝐝) 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐫𝐮́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐫𝐮́ 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐯𝐚̀ đ𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡
𝐴) 𝑇𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ “𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔”
𝐵) 𝑇𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ “𝑇𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝”
…”
𝐑𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̆𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̆𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢. Đ𝐞̂̉ 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐫𝐨̃ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐚̃ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̣𝐜 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐜𝐚̂𝐮 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢.
● Đối với các bạn Thực tập sinh đang trong thời hạn của hợp đồng tu nghiệp, thì được phép dự thi bất cứ ngành nghề nào mà các bạn đó muốn trong phạm vi 14 ngành thuộc visa Tokutei. Kết quả thi đỗ kỳ thi này sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm. Nhưng khi còn đang trong thời hạn của hợp đồng tu nghiệp, thì các bạn ấy không được dùng kết quả này để làm hồ sơ thẩm định khi xin phép tư cách lưu trú Tokutei.
● Sau khi kết thúc hợp đồng, tức là chỉ còn mấy chục ngày ở Nhật ấy, thì các bạn được phép dùng kết quả thi đó làm hồ sơ xin chuyển visa sang Tokutei. Nhưng thời gian ngắn có lẽ không đủ cho các bạn tìm kiếm được doanh nghiệp phù hợp và chuyển việc ngay trong lúc các bạn còn ở Nhật. Nên người ta đưa ra lời khuyên là nếu không kịp thì các bạn có thể về nước, khi hồ sơ thủ tục xong xuôi hết rồi thì lại quay lại Nhật làm việc với tư cách mới.
𝐍𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐓𝐓𝐒 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧
Chế độ về Tokutei mới ra đời, nên còn rất nhiều điểm khó hiểu. Không nói gì các bạn lao động, mà ngay cả các doanh nghiệp tuyển dụng cũng chưa nắm vững hết các quy định của chế độ mới này. Khi có vấn đề gì không hiểu và cần tư vấn, các bạn có thể gọi điện đến các đơn vị của cục Xuất nhập cảnh, hoặc có thể liên hệ với chúng tôi, nếu trong phạm vi có thể trả lời được, thì bên mình trả lời các bạn ngay lúc đó. 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠!
=> Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲 https://forms.gle/34cMec2PPpfdy64t5) để nhận các thông tin mới Nhất từ Văn Phòng Luật Sư Nhật Bản về
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ : 𝟎𝟗𝟖𝟗 𝟖𝟐𝟗 𝟓𝟓𝟓
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay