Cẩm Nang XKLĐ

25/03/2020

Thực tập sinh về nước trước hạn tham gia chương trình visa kỹ năng đặc định được không?

𝟏. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐓𝐓𝐒 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡Thời gian làm việc bên
Nhật không vi phạm pháp luật Nhật Bản, không vi phạm các quy định của công ty
TTS về nước đúng hạn
Chưa từng xin visa tị nạn
Thi đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định bao gồm kỳ thi tay nghề và kỳ thi tiếng Nhật (N4).
 𝟐. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐓𝐒 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐚̣𝐧
𝐂𝐨́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐓𝐒 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐚̣𝐧 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀:
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐪𝐮𝐚𝐧:
Sức khỏe không đáp ứng được công việc ở Nhật
Gia đình có việc gấp,…
Tay nghề kém, không làm được việc
Vi phạm pháp luật Nhật Bản
Nguyên nhân khách quan:
Xí nghiệp bị phá sản, không còn khả năng tiếp nhận lao động
Xí nghiệp xảy ra trục trắc, không gia hạn được visa cho lao động
Xí nghiệp bị hạn chế tuyển lao động nước ngoài
….
 𝟑. 𝐓𝐓𝐒 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?
𝐂𝐚́𝐜 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀:
– Sức khỏe không đáp ứng được công việc
– Gia đình có việc gấp như tang gia,..
– Hoặc các nguyên nhân khách quan từ phía xí nghiệp: phá sản, không gia hạn được visa,..thì CÓ THỂ tham gia chương trình visa kỹ năng đặc định.
Ngược lại nếu bạn mắc phải một số lỗi và bị đuổi về nước như vi phạm pháp luật Nhật Bản, không tuân thủ quy định của xí nghiệp,… thì KHÔNG THỂ quay lại Nhật lần 2 chứ đừng nói đến tham gia chương trình visa kỹ năng đặc định.
𝟒. 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐓𝐓𝐒 𝐧𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠
𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐓𝐓𝐒 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧, 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐛𝐚̣𝐜, 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐨̛̃ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜. Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐚̣𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐩𝐡𝐚́𝐢 𝐜𝐮̛̉ 𝐓𝐓𝐒 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭.
𝐿𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑇𝑇𝑆 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑜̛̉ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡
𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, ℎ𝑎̃𝑦 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́:
𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛
𝑇𝑢𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑥𝑖́ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝
𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀
𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay